Vårt senaste projekt
Det klassiska huset på landet krävde en stilig trädgård för att göra det vackra huset rättvisa. Den gamla damen från sent 1800-tal blev väl ompysslat och följande blev gjort: Vi anlade begagnade storgatstenar som kantsten kring hela grusytan, vilket totalt uppmätte 120 löpmeter. Vi såg till att den symmetriska karaktären av huset reflekterades så mycket som möjligt i formerna av rabatterna och grusytan. Vi tog även hjälp av grindstolpar, krukor mm. för att förstärka den symmetriska karaktären. Vi skapade en mjukare sväng i blomrabatten för att knyta an till rundeln i mitten av gruset. För att bygga vidare på temat med de mjuka kurvorna anlade vi även en rund uteplats av smågatsten - ett perfekt ställe att avnjuta sitt morgonkaffe en vacker sommardag!

Nedan hittar ni bilder på projektet; före, under ombyggnad och efter. Notera att renoveringen av andra delar av trädgården pågår under sommaren och förväntas blir klart till sommaren 2014, se därför till att titta in på denna sida för att se uppdateringar på detta spännande projektet.