Tjänster
Följande tjänster kan ni beställa:
- Trädgårdsdesign i tre steg
- Projektering inför anläggning
- Projektledning under anläggning
- Rekreationsområden och uteplatser till företag
- Balkong/Terrass-design
- Trädgårdsrådgivning
- Gåva (presentkort)

Trädgårdsdesign i tre steg
1. Vi börjar med att träffa er i er trädgård för att diskutera era eventuella tankar och idéer. Målsättningen är att få en uppfattning om vilka funktioner etc. ni skulle vilja ha och även titta närmare på hur er trädgård ser ut. Vi tar även med en checklista där ni kryssar i vilka behov ni har: Är det några särskilda växter ni gillar? Är det någon funktion som är speciellt viktigt att ha med i designen? Är en lättskött trädgård viktig? Gillar ni en mer naturlig miljö eller vill ni ha en mer formell struktur? För att kunna anpassa designen efter er ekonomi pratar vi även om vilken budget ni har för trädgårdsarbetet.

2. Efter att ni godkänt vår offert för designen återvänder vi till ritbordet. Utifrån den information vi fått av er påbörjar vi arbetet med att ta fram ett förslag.

3. När vi gjort klart designen bestämmer vi träff för ett andra möte. Under detta möte går vi igenom designen för att se vad ni tycker och om ni vill lägga till eller ändra något. Efter detta möte tar vi med oss era synpunkter till ritbordet igen och gör de revideringar som ni önskat. När revideringarna på designen gjorts skickar vi det färdiga förslaget till er både digitalt och med post. Därmed är det första stora steget i er trägårdsdröm taget. Ni får nu möjlighet att fundera över om ni vill anlägga trädgården själva eller anlita anläggare till detta. Som ytterligare ett steg i trädgårdsprocessen är ni välkomna att beställa projektering och/eller projektledning av oss.


Projektering inför anläggning
Efter att vi tagit fram en trädgårdsdesign åt er kan ni även beställa projektering av oss. Vi hjälper er då att kontakta en anläggningsfirma samt att ta fram de dokument som en anläggare behöver inför detta jobb. Exempel på dokument som vi tar fram är: växtoffert, detaljerat dokument där det står beskrivet hur trädgårdsarbetet ska genomföras, ansökan om bygglov/marklov från kommunen. Kontakta oss för mer information om detta steg och för förfrågan på offert.

Projektledning under anläggning
Till större projekt finns det möjlighet för er att beställa projektledning. Om ni som kund inte har tid att styra över anläggningsarbetet kan vi hjälpa er. Vi tar hand om allt från att få in offerter för material och anläggare, kontinuerliga platsbesök, utplacering av växter, kontakt med leverantörer samt slutkontroll av arbetet. Vi blir er representant under anläggningen och ser till att arbetet går framåt som det ska och uppnår en bra kvalité.

Rekreationsområden och uteplatser till företag
Vi hjälper er gärna med att förbättra eller utveckla befintliga grönområden eller designa helt nya miljöer till er verksamhet. Det kan t.ex. handla om att ni vill skapa en viss typ av miljö till era anställda som rekreationsområden och uteplatser. Vi hjälper er att se helheten och designa en miljö där platsens fulla kapacitet kommer att utnyttjas.

Balkong/Terrass-design
För mindre uteplatser kan ni beställa detta alternativ. Denna service går till på samma sätt som en ”Trädgårdsdesign”. Skillnaden är att ytan att designa är mindre omfattande och därför är priset också lägre. Detta passar den som inte vill designa om hela sin trädgård utan bara en specifik yta som ska göras om. Detta kan även passa för den vill ge bort en fin/lyxig gåva, förslagsvis som bröllopspresent eller till någon nära som just köpt hus.

Trädgårdsrådgivning
Vi hjälper er gärna med att komma fram till lösningar av er trädgård. Vid en rådgivning bokar vi tid för möte i er trädgård och sedan hjälper vi er att se hur er trädgård kan få bättre form och funktion. Vi ritar en enkel skiss på plats och tipsar er om eventuella material samt växter som skulle fungera i er trädgård.

Gåva (presentkort)
Har ni funderingar på att ge bort en finare gåva till någon/några som just köpt hus eller kanske letar ni efter en bra bröllopspresent? Varför inte ge bort ett presentkort på rådgivning eller en” Balkong/Terrass-design”. Beställer ni rådgivning som presentkort finns det fasta priser till detta.